Publikacje – baza wiedzy

Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza zakładem karnym

Dozór elektroniczny. Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny, zgodnie z art. 43b § 1 k.k.w, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on szczególny sposób odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, który nie łączy się z koniecznością pozostawania w zakładzie karnym, a polega na kontrolowaniu, czy skazany przestrzega nałożonych na niego […]

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem?

zakaz kontaktów z dzieckiem adwokat wrocław

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? Należy pamiętać, że kontakty rodzica z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem, więc ich zakazanie będzie możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależny od posiadanej władzy rodzicielskiej. To znaczy, że ani ograniczenie ani pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z zakazem […]

Jak sporządzić wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

wniosek kontakty z dzieckiem adwokat wrocław

Spis treści Kontakty z dzieckiem – jak sporządzić wniosek?Gdzie należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?O czym pamiętać?Dodatkowe informacje Kontakty z dzieckiem – jak sporządzić wniosek? Nie jesteś w związku z matką/ojcem dziecka? Nie mieszkacie razem, ale chcesz mieć częsty kontakt z dzieckiem? Najlepszym sposobem jest porozumienie obojga rodziców i ustalenie terminów i miejsca […]

Rozwód- wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie

rozwód wrocław adwokat

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzyskanie rozwodu jest możliwe jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wszystkie więzi między małżonkami zostały zerwane, w tym więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Jeżeli tak nie jest, Sąd nie ma obowiązku orzekania rozwodu, nawet na wyraźne żądanie małżonków. Może zdarzyć się […]

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

alimenty adwokat wroclaw

Kontakty rodzica z dzieckiem mogą polegać na: przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem utrzymywaniu korespondencji korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (np. Skype, gadu-gadu,) Sąd może ograniczyć kontakty w sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla dobra dziecka (poważne zagrożenie dobra dziecka może […]

Egzekucja alimentów

Dysponujesz wyrokiem zasądzającym alimenty, a obowiązany do zapłaty nie reguluje należności? Wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o wyegzekwowanie alimentów przez komornika. Kiedy i jak można to zrobić? Z wnioskiem o egzekucję alimentów można zwrócić się już po pierwszej zwłoce w zapłacie raty alimentów co oznacza, że jeżeli zobowiązany do alimentacji nie ureguluje należności w […]

Alimenty na małoletnie dziecko

kinglaw

Po rozstaniu rodziców dziecka, każde z nich jest zobowiązane do alimentacji małoletniego. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (więcej o tym zagadnieniu piszę tutaj). Co mamy rozumieć pod względem […]