Publikacje – baza wiedzy

Zmiany w fakturowaniu od 2022 r.

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania przez podatników faktur w formie ustrukturyzowanej (tzw. e-faktur) oraz wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Takie rozwiązanie stosowane jest już m. in. w Portugalii, Hiszpanii czy we […]

Praca na czarno na cenzurowanym – nowe przepisy wg. „Polskiego Ładu”

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy „Polskiego Ładu”. Poza zmianami dotyczącymi m. in. podniesienia kwoty wolnej od podatku, zwiększenia progu podatkowego czy wprowadzenia nowego świadczenia na dzieci, rząd podjął się także walki z pracodawcami zatrudniającymi pracowników na czarno. Jakie zmiany wprowadzą regulacje „Polskiego Ładu”? Spis treści Praca na czarno – kto odpowiada? […]

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o. o. po wprowadzeniu „Nowego Ładu”

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać jeszcze zmodyfikowany, to jednak jego główne koncepcje sugerują konieczność zastanowienia się już teraz nad kwestią dalszego prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poza niektórymi korzystnymi zmianami (takimi jak […]

Rozwód a separacja

Rozwód jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy nie widzą już żadnych szans na dalsze wspólne pożycie życie. W konsekwencji orzeczenia rozwodu pod względem prawnym małżonkowie stają się bowiem wobec siebie obcymi ludźmi, a wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej zawartego małżeństwa ustają. Z kolei separacja nie wywołuje aż tak daleko idących konsekwencji i najczęściej korzystają […]

Wszystko, co musisz wiedzieć o jednoosobowej działalności gospodarczej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.   Spis treści Jednoosobowa działalność gospodarczaCo trzeba wiedzieć przed założeniem firmy?Jak założyć firmę jednoosobową?Czy zawsze wymagana […]

Jak wygląda pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich?

Pozasądowe rozwiązywanie sporów to rodzaj polubownego postępowania, które prowadzone jest w sporach zaistniałymi pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Procedura ta, która wprowadzona została ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowania, które prowadzone są przed sądami powszechnymi. W […]

Zachowek – niezbędne informacje

Zachowek określany jest często jako zamiennik spadku – stanowi uprawnienie, które chroni najbliższych krewnych spadkodawcy przed ich pominięciem w testamencie. Instytucja ta umożliwia bowiem dochodzenie od spadkobiercy części spadku, która należałaby się uprawnionym w przypadku zastosowania ustawowych zasad dziedziczenia.   Spis treści Zachowek a testamentNa czym polega prawo do zachowku i komu przysługuje?Podstawa obliczania zachowku […]

Wyłączenie od dziedziczenia a wydziedziczenie – różnice

Możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci pozwala testatorowi ukształtować jego ostatnią wolę w sposób możliwe najpełniejszy poprzez powierzenie zgromadzonego za życia majątku osobom mu najbliższym. Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, w którym do kręgu tych bliskich osób zalicza się rodzina zmarłego. Możliwe jest jednak wyłączenie wszystkich lub niektórych najbliższych od dziedziczenia. Należy jednak podkreślić, […]

Skazanie bez rozprawy – charakterystyka procesu

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego rodzaju antidotum na przewlekłość prowadzonych w sądach spraw karnych – przyspiesza ona bowiem przebieg postępowania, a także obniża jego koszty i odciąża wymiar sprawiedliwości, przy […]

Samowola budowlana – definicja, legalizacja i kary

Z samowolą budowlaną mamy do czynienia w przypadku wszelkich robót budowlanych, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Przepisy prawa budowlanego wskazują na inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia, a także te, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Mając takie dane, łatwo wywnioskować, jakie realizacje będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Co […]