Publikacje – baza wiedzy

Mały ZUS – wszystko co powinieneś wiedzieć

Mały ZUS - wszystko co powinieneś wiedzieć

Kiedy przysługuje „mały ZUS”? Tzw. „mały ZUS” przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, oraz które: – nie przekroczyły przychodu w wysokości 120 000 zł z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2019 r.) – jeśli prowadziły działalność przez cały rok*; – prowadziły działalność gospodarczą przez co […]

Prawo pracy i kodeks pracy – jakie są różnice?

Prawo pracy i kodeks pracy - jakie są różnice?

Spis treści Prawo pracy i jego źródłaGłówne zasady prawa pracyKodeks pracyOdesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego Prawo pracy i jego źródła Prawo pracy to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Prawo pracy obejmuje zatem ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku […]

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

W związku z coraz to większą liczbą próśb spływających od Państwa, a dotyczących właśnie udzielenia informacji na temat ogłoszenie upadłości konsumenckiej, postanowiłyśmy zamieścić na blogu spis najważniejszych informacji traktujących właśnie o tym postępowaniu. Mamy nadzieję, że zestawienie to przybliży Państwu trudny temat ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pozwoli wyzbyć się chociaż części wątpliwości. adwokat Anna Szirch […]

Czy firma może zmusić Cię do pracy w dniu wolnym?

Czy firma może zmusić Cię do pracy w dniu wolnym?

Spis treści Praca w godzinach nadliczbowychDzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracyDzień wolnyCzy istnieje obowiązek?Odmowa wykonania pracy Praca w godzinach nadliczbowych Zgodnie treścią art. 151 § 1 Kodeksu pracy (dalej również jako „k.p.”) praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z […]

Czym jest upadłość konsumenta?

Czym jest upadłość konsumenta?

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzane w związku z nią liczne obostrzenia mające na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania się w sposób negatywny odbiły się na kondycji finansowej nie tylko osób prawnych, ale również osób fizycznych. W związku ze znacznym spadkiem przychodów, wiele bowiem firm, aby przetrwać, było zmuszonych zredukować liczbę oferowanych stanowisk pracy. Utrata możliwości zarobkowania, […]

Urlop macierzyński i tacierzyński. Co powinieneś wiedzieć?

Urlop macierzyński i tacierzyński. Co powinieneś wiedzieć?

Spis treści Urlop macierzyńskiUrlop tacierzyńskiRezygnacja matki z urlopu macierzyńskiegoHospitalizacjaInne przypadkiUrlop ojcowski a urlop tacierzyński Urlop macierzyński Urlop macierzyński to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi: – 20 […]

Budowa bez pozwolenia. Wszystko co musisz wiedzieć o budowie do 35m2

Budowa bez pozwolenia. Wszystko co musisz wiedzieć o budowie do 35m2

Spis treści Pozwolenie na budowę – wyjątki Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowęZwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowęZgłoszenie budowli Pozwolenie na budowę – wyjątki Zarówno rozpoczęcie, jak i prowadzenie robót budowlanych jest co do zasady możliwe jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek ten wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia […]

Jaka jest różnica między prawem korporacyjnym a prawem handlowym?

Jaka jest różnica między prawem korporacyjnym a prawem handlowym?

Bardzo często w życiu codziennym pojęcia „prawo korporacyjne” i „prawo handlowe” używane są zamiennie. Nie są one jednak ze sobą tożsame. Na czym polegają różnice między nimi? Spis treści Prawo korporacyjnePrawo handloweSpółkiInne fory prowadzenia działalności gospodarczejWybór właściwej formy prawnejJak możemy pomóc Twojej firmie? Prawo korporacyjne Prawo korporacyjne (znane również jako prawo gospodarcze, prawo przedsiębiorczości lub […]

Czym dokładnie jest kryminologia?

Istnieje całkiem wiele dziedzin nauki, które mimo że nie są dziedzinami stricte prawniczymi, to jednak są z prawem nieodłącznie związane. Jedną z takich dziedzin jest właśnie kryminologia. Termin kryminologia wywodzi się z łacińskiego crimen – przestępstwo i greckiego logos – nauka, co oznacza, iż jest to nauka o przestępstwie i szeroko pojętej przestępczości. Zakres zainteresowań […]

Zmiany w zwolnieniach lekarskich w prawie pracy

Zmiany w zwolnieniach lekarskich w prawie pracy

Osobom objętym ubezpieczeniem i będącym niezdolny do pracy przez maksymalnie 33 dni w ciągu danego roku kalendarzowego (14 dni w przypadku pracownika po 50. roku życia) przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Powyżej tych limitów zasiłek chorobowy finansowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spis treści Zasiłek chorobowyOkres, na który przyznawane jest świadczenieZmiany w 2020 r. Zasiłek […]