Publikacje – baza wiedzy

Rozwód a separacja

Rozwód jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy nie widzą już żadnych szans na dalsze wspólne pożycie życie. W konsekwencji orzeczenia rozwodu pod względem prawnym małżonkowie stają się bowiem wobec siebie obcymi ludźmi, a wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej zawartego małżeństwa ustają. Z kolei separacja nie wywołuje aż tak daleko idących konsekwencji i najczęściej korzystają […]

Wszystko, co musisz wiedzieć o jednoosobowej działalności gospodarczej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.   Spis treści Jednoosobowa działalność gospodarczaCo trzeba wiedzieć przed założeniem firmy?Jak założyć firmę jednoosobową?Czy zawsze wymagana […]

Jak wygląda pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich?

Pozasądowe rozwiązywanie sporów to rodzaj polubownego postępowania, które prowadzone jest w sporach zaistniałymi pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Procedura ta, która wprowadzona została ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowania, które prowadzone są przed sądami powszechnymi. W […]

Zachowek – niezbędne informacje

Zachowek określany jest często jako zamiennik spadku – stanowi uprawnienie, które chroni najbliższych krewnych spadkodawcy przed ich pominięciem w testamencie. Instytucja ta umożliwia bowiem dochodzenie od spadkobiercy części spadku, która należałaby się uprawnionym w przypadku zastosowania ustawowych zasad dziedziczenia.   Spis treści Zachowek a testamentNa czym polega prawo do zachowku i komu przysługuje?Podstawa obliczania zachowku […]

Wyłączenie od dziedziczenia a wydziedziczenie – różnice

Możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci pozwala testatorowi ukształtować jego ostatnią wolę w sposób możliwe najpełniejszy poprzez powierzenie zgromadzonego za życia majątku osobom mu najbliższym. Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, w którym do kręgu tych bliskich osób zalicza się rodzina zmarłego. Możliwe jest jednak wyłączenie wszystkich lub niektórych najbliższych od dziedziczenia. Należy jednak podkreślić, […]

Skazanie bez rozprawy – charakterystyka procesu

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego rodzaju antidotum na przewlekłość prowadzonych w sądach spraw karnych – przyspiesza ona bowiem przebieg postępowania, a także obniża jego koszty i odciąża wymiar sprawiedliwości, przy […]

Samowola budowlana – definicja, legalizacja i kary

Z samowolą budowlaną mamy do czynienia w przypadku wszelkich robót budowlanych, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Przepisy prawa budowlanego wskazują na inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia, a także te, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Mając takie dane, łatwo wywnioskować, jakie realizacje będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Co […]

Jak przebiega proces ubezwłasnowolnienia bliskiej osoby?

Ubezwłasnowolnienie stanowi częściowe lub całkowite pozbawienie danej osoby zdolności do czynności prawnych. Stosowane jest względem osoby, która nie potrafi sama podejmować racjonalnych decyzji i troszczyć się o siebie. Instytucja ta pozwala przejąć spełnianie tych zadań przez pełnomocnika.   Spis treści Ubezwłasnowolnienie częściowe a ubezwłasnowolnienie całkowiteWniosek o ubezwłasnowolnienieUbezwłasnowolnienie – proceduraWady i zalety ubezwłasnowolnieniaUbezwłasnowolnienie osoby starszej Ubezwłasnowolnienie […]

Kiedy warto zdecydować się na intercyzę?

Domyślnym rozwiązaniem majątkowym małżonków wynikającym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest wspólnota majątkowa. Oznacza to, że od momentu zawarcia małżeństwa większość składników majątkowych zaliczanych jest do wspólnego majątku, którym małżonkowie zarządzają razem. W skład tego majątku wchodzi m.in. wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności biznesowej czy nieruchomości. Jednocześnie małżonkowie mają swoje odrębne majątki, które […]

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Postępowanie lekarza niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz niezachowanie przez niego należytej ostrożności może nieść za sobą poważne skutki dla pacjenta, który może stracić zdrowie lub życie. W sytuacji takiej pacjentowi przysługuje odszkodowanie.   Spis treści Błąd medycznyOdszkodowanie za błąd medyczny – podstawa prawnaZadośćuczynienie za błąd medycznyZadośćuczynienie za błąd medyczny – orzecznictwo Błąd medyczny Błąd […]