Publikacje – baza wiedzy

Co się stanie, jeśli nie będę przestrzegać przepisów budowlanych?

Przy planowaniu wybudowania domu na niedawno zakupionym gruncie lub przy planach postawienia na swej posesji garażu czy dobudowania pomieszczenia gospodarczego, warto pamiętać, że nie wystarcza sam plan architektoniczny budynku. W pierwszej kolejności powinno się bowiem zadbać o niezbędne formalności, w szczególności o wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanej inwestycji. W przeciwnym razie organy […]

Czy państwo może przejąć twój majątek?

Czy państwo może przejąć twój majątek?

Spis treści Dziedziczenie spadku. Kto dziedziczy spadek?Spadkobiercy ustawowiI grupa – małżonek i dzieci.II grupa – małżonek i rodzice.III grupa – dziadkowie.IV grupa – pasierbowie.V grupa – gmina i skarb państwa.Konfiskata majątku Dziedziczenie spadku. Kto dziedziczy spadek? Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy. Do spadku wchodzą wszystkie […]

Co jest prawnie uważane za rodzinę?

Spis treści Związek małżeński – czym jest małżeństwo?Cele małżeństwaRodzina jako grupa społecznaRodzina w ujęciu socjologicznym Związek małżeński – czym jest małżeństwo? Prawo polskie nie zawiera jednoznacznej definicji związku małżeńskiego. W doktrynie i judykaturze przeważa pogląd traktujący małżeństwo jako stosunek prawny, w którego skład wchodzą uprawnienia i obowiązki, zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe[1]. Związek małżeński definiowany […]

Kto jest odpowiedzialny za przepisy budowlane?

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, a także zakres odpowiedzialności, precyzyjnie określają przepisy ustawy Prawo budowlane. Spis treści Uczestnicy procesu budowlanegoInwestorProjektant budowlanyKierownik robót budowlanychInspektor nadzoru Uczestnicy procesu budowlanego Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo budowlane (dalej jako „pr. bud.”), uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik […]

Jak napisać testament? Kilka wskazówek aby miał on moc prawną.

Jak napisać testament?

Sporządzenie testamentu stanowi czynność podejmowaną przez osobę fizyczną dysponującą własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament to jedyna forma rozporządzania swoim majątkiem po śmierci, jaką przewiduje polski Kodeks cywilny. Oznacza to, że co do zasady nie ma innej prawnej możliwości wskazania konkretnego spadkobiercy. W przypadku braku testamentu, po śmierci danej osoby rozpoczyna się sądowe postępowanie spadkowe, […]

Świadectwo pracy – czym jest i do czego jest potrzebny?

Świadectwo pracy - czym jest i do czego jest potrzebny?

Świadectwo pracy to dokument o ściśle określonej treści, który pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wystawić i wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Spis treści Wydanie świadectwa pracyCo zawiera świadectwo pracy?Jak udokumentować staż pracy bez świadectwa pracy?Obowiązek dostarczenia świadectwa pracy nowemu pracodawcyPracodawca nie wydał świadectwa pracy – co dalej? Wydanie świadectwa pracy Obowiązek wydania […]

Czy rozwód dotyczy prawa rodzinnego?

Spis treści Prawo rodzinnePrawo rozwodoweRozwiązanie małżeństwaKodeks opiekuńczy i rodzinny Prawo rodzinne Prawo rodzinne stanowi wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie (zarówno te majątkowe, jak i niemajątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Ma ono więc fundamentalne znaczenie w życiu społeczeństwa. Zawiera ono przykładowo normy prawne […]

Mobbing – czym jest i jak się mu przeciwdziała?

Mobbing w pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”) z 2003 r. wprowadziła pojęcie „mobbingu” do języka prawnego, nadając mu określone znaczenie normatywne. I tak, zgodnie z art. 94[3] § 2 k.p. mobbing oznacza działania lub zachowania: dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności […]

Jakie dokumenty prawne są potrzebne do założenia firmy?

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z zatrudnienia na etat i decyduje się na założenie własnej działalności. Proces zakładania firmy staje się coraz prostszy i szybszy, należy jednak pamiętać o dopełnieniu pewnych formalności związanych z rejestracją firmy. Pomocna może okazać się także konsultacja z prawnikiem, który dopilnuje, aby wszystkie dokumenty wymagane do rozpoczęcia prowadzenia działalności zostały […]