Obsługiwany typ spraw

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Należy pamiętać, że obsługa prawna firm to nie tylko prowadzenie sporów sądowych, a przede wszystkim…
czytaj więcej
Sprawny cywilne

Sprawny cywilne

Świadczę pomoc prawną na etapie przedsądowym (w postaci porad lub opinii), sądowym oraz egzekucyjnym. Do prowadzonych przeze mnie spraw należą m.in. sprawy o:…
czytaj więcej
Dochodzenie należności i windykacja

Dochodzenie należności i windykacja

Doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności zdobyłam w trakcie kilkuletniej pracy w jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. W ramach czynności zmierzających…
czytaj więcej
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Przeprowadziłam wiele spraw rodzinnych i wiem, że są one szczególnie trudne i obciążające emocjonalnie,…
czytaj więcej
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest obszerną dziedziną prawa cywilnego, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla następców prawnych zmarłego. Dlatego też swoim klientom doradzam jakie…
czytaj więcej
Sprawny karne

Sprawny karne

Występuję jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, od zatrzymania przez postępowanie przygotowawcze, aż do rozpraw przed sądem.
czytaj więcej

Przekaż swoją sprawę w ręce specjalisty.

Opinie klientów

O nas

“Nie potrzebujesz prawnika wygrywającego za wszelką cenę, potrzebujesz takiego, który wygra kalkulując koszty.”

Prowadząc sprawy zawsze kierujemy się dobrem klienta. Na etapie konsultacji prawnej przedstawiamy w zrozumiały sposób możliwe rozwiązania i związane z nimi dalsze kroki postępowania. Informujemy o wszelkich kosztach jakie mogą się pojawić na poszczególnych etapach prowadzenia sprawy.

Prawo jest obszerną dziedziną, często nie do końca zrozumiałą dla wszystkich, dlatego warto skorzystać z wiedzy specjalisty. Obowiązująca nas tajemnica adwokacka jest chroniona prawem, co zapewnia bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Adwokat Anna Szirch i Małgorzata Różycka z Wrocławia

Opisz swoją sprawę

Jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji, powierzyć sprawę lub masz inne pytanie, zapraszam do kontaktu poprzez formularz poniżej.

Jakich klientów obsługuję?

Prowadzę sprawy, doradzam zarówno firmom jak i osobom fizycznym.
Z racji położenia kancelarii we Wrocławiu głównie obsługuję klientów z województwa Dolnośląskiego oraz Opolskiego, w sporadycznych przypadkach są to klienci z innych części kraju.

Opisz swoją sprawę

Publikacje

Adwokatura Wrocław

Choć zawód adwokata jest powszechnie znany, to jednak należy przypomnieć największe zalety powierzenia ważnych spraw swojego życia osobistego lub zawodowego właśnie w ręce profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat lub radca prawny.

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego. Natomiast cechą zawodu zaufania publicznego jest obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przez adwokata w ramach świadczonej pomocy prawnej. Istotą tajemnicy zawodowej jest stworzenie nici zaufania pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem a jego klientem. To wyróżnia adwokata od osób, które świadczą pomoc prawną a nie posiadają zawodowego tytułu adwokata lub radcy prawnego. Ponadto adwokat oraz radca prawny przed uzyskaniem tytułu zawodowego zobowiązani są do odbycia długotrwałego szkolenia gwarantującego najwyższy poziom wiedzy merytorycznej i doświadczenia, które zapewnia stronom najwyższą dbałość o ich interesy. Każdy adwokat zobowiązany jest również do świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Pomoc ta udzielana jest osobom biorącym udział w postępowaniu sądowym, których nie stać na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dla Adwokatury bardzo ważna jest funkcja współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, co znalazło odzwierciedlenie w rocie ślubowania, którą wypowiada każdy adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych:

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Decydując się na skorzystanie z usług konkretnej osoby można sprawdzić, czy znajduje się ona w wykazie profesjonalnych pełnomocników gwarantujących najwyższy poziom usług oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w trakcie świadczenia pomocy prawnej. Powyższe informacje można uzyskać na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej www.rejestradwokatów.pl oraz na stronach Krajowej Izbie Radców Prawnych www.rejestrradcow.pl .

Kancelaria adwokacka Anny Szirch oraz Kancelaria adwokacka Małgorzaty Różyckiej prowadzą działalność na terenie Wrocławia. We Wrocławiu lista adwokatów znajduje się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w zakładce lista adwokatów https://www.ora.wroc.pl/lista-adwokatow/

Kancelarie Adwokackie adwokat Anny Szirch oraz adwokat Małgorzaty Różyckiej z siedzibą we Wrocławiu świadczą usługi prawne w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich, natomiast od dnia rozpoczęcia działalności, ściśle ze sobą współpracują. Decyzja o bliskim współdziałaniu była podyktowana chęcią świadczenia Klientom kancelarii kompleksowej obsługi prawnej, która nie ograniczałaby się do jednej dziedziny prawa. Z uwagi na różne zainteresowania prawne adwokatów, Klienci powierzający prowadzenie ich spraw mogą liczyć na to, że nad ich problemem pochyli się adwokat, który posiada doświadczenie w danej tematyce. Do każdej sprawy adwokaci podchodzą w sposób indywidualny. Wiedząc, jak skomplikowane są procedury prawne dla osób, które na co dzień nie mają styczności z prawem, adwokaci starają się w sposób zrozumiały przedstawić zagadnienia występujące w danej sprawie, a także doradzić optymalne rozwiązania.

Czytaj więcej

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Szirch (ul. Piłsudskiego 43 II piętro, Wrocław) świadczy usługi adwokackie zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prawnym. Zainteresowania prawne adwokat Anny Szirch koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego. Udziela ona porad prawnych w ramach spraw rodzinnych, spadkowych, rzeczowych i gospodarczych. W zakresie spraw rodzinnych, adwokat Anna Szirch prowadzi i reprezentuje klientów w sprawie o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ale również w sprawach o ustanowienie alimentów, kontakty z dzieckiem czy też wykonywania władzy rodzicielskiej. W ramach prawa rzeczowego i spadkowego, podejmuje się ona reprezentowania klientów, którzy potrzebują pomocy adwokata w sprawach dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności, dziedziczenia testamentowego bądź ustawowego, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku czy zachowku. Adwokat Anna Szirch służy radom przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnych. Należy również wskazać, iż zastępuje ona klientów w postępowaniach likwidacyjnych szkód, a w przypadku nienaprawienia przez dane towarzystwo ubezpieczeń szkody w całości, dochodzi należnych klientowi roszczeń przed sądami powszechnymi. Adwokat Wrocław Anna Szirch podejmuje się także obsługi prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony bądź faktury za prowadzenie sprawy.

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Różyckiej (Pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516, Wrocław) świadczy usługi adwokackie zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prawnym. Adwokat Małgorzata Różycka oferuje klientom wszechstronną obsługę prawną z zakresu prawa karnego, w tym z zakresu prawa karnego skarbowego, jak i w sprawach wykroczeniowych. Oprócz udzielania porad prawnych, reprezentuje ona klientów zarówno w postępowania przygotowawczym, jak i, co oczywiste, w postępowaniu sądowym. Na etapie postępowania przygotowawczego, adwokat Małgorzata Różycka podejmuje czynności zarówno w fazie in rem, jak i in personam. Wiedząc, jak kluczowe jest postępowanie przygotowawcze, formułuje ona wnioski dowodowe celem wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a w przypadku wydania przez organy ścigania orzeczenia obarczonego wadami, sporządza stosowne środki zaskarżenia. Ponadto, gdy wymaga tego interes klienta, bierze udział w czynnościach postępowania przygotowawczego. Adwokat Małgorzata Różycka podejmuje się prowadzenia spraw zarówno, jako obrońca podejrzanego (oskarżonego), ale również, jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. Oferuje ona pomoc również skazanym na etapie postępowania wykonawczego, formułując chociażby wnioski o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, czy o odroczenie jej wykonywania. Na koniec jedynie należy wskazać, iż adwokat Małgorzata Różycka sporządza zwykłe środki zaskarżenia (zażalenie, sprzeciw czy też apelacja), jak i nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacja do Sądu Najwyższego oraz wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem).

Adwokat Anna Szirch oraz adwokat Małgorzata Różycka świadczą usługi adwokackie na terenie Wrocławia, ale podejmują się również spraw na terenie Polski.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, kancelaria adwokacka adwokat Anny Szirch oraz kancelaria adwokacka adwokat Małgorzaty Różyckiej, w sprawach o nieskomplikowanym stanie faktycznym oraz niewymagających osobistego spotkania, oferują możliwość uzyskania szczegółowej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość. Należy jednak pamiętać o tym, iż to adwokat, po przedstawieniu wstępnych okoliczności sprawy, ostatecznie podejmie decyzję, czy sprawa ta kwalifikuje się do omówienia w oferowanej Państwu formie. Termin otrzymania e-porady prawnej jest zależny od stopnia skomplikowania sprawy i oscyluje w granicach do 4 dni roboczych od dnia zlecenia sprawy adwokatowi. W ramach formy e-usługi oferujemy również sporządzanie umów cywilnoprawnych, jak i przygotowanie opinii prawnych.

Kancelaria Adwokacka na