Cennik Kancelaria Adwokacka

Cennik wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy oraz zakresu zleconych prac. Jeszcze przed rozpoczęciem współpracy informuję o kosztach zarówno związanych z wynagrodzeniem adwokata jak i możliwych opłatach sądowych.

Stosowane formy rozliczeń:

  1. Ryczałtowe – kwota wynagrodzenia jest określana z góry. Ten typ rozliczenia stosowany jest w przypadku spraw w których z góry można przewidzieć szacowany czas pracy.
  2. Godzinowe – określana jest stawka za godzinę pracy. Najczęściej tego typu forma rozliczenia ustalana jest dla spraw w których nie można z góry określić zakresu prac np. w obsłudze prawej firm.
  3. Od wygranej/prowizyjne – jest to dodatkowa forma wynagrodzenia stosowana w połączeniu z ryczałtem lub rozliczeniem godzinowym. W tym przypadku część wynagrodzenia może zostać wypłacona w formie premii np. od wygzekowanej kwoty.

Porady prawne – koszt jednorazowej porady prawnej wynosi: 200zł netto (do ceny dolicza się 23% podatek VAT),

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.