Cennik usług

Adwokat Wrocław – Cennik

Szanowni Państwo,

Dotychczasowa praktyka adwokacka nauczyła nas jednego – nigdy nie zdarzają się dwie identyczne sprawy. Każdy problem, który skłania Państwa do nawiązania z nami kontaktu i zleceniami nam sprawy, wymaga indywidualnego podejścia, gdyż to właśnie na adwokacie udzielającym pomocy prawnej w sprawie ciąży duża odpowiedzialność. Musi on bowiem, po analizie okoliczności występujących w sprawie, a przy tym mając na uwadze Państwa oczekiwania, doradzić jakie czynności można podjąć, ażeby móc dochodzić Państwa praw przed właściwym organami. W konsekwencji więc musimy Państwa poinformować, iż niemożliwe jest określenie przez nas cennika usług prawnych oferowanych na terenie miasta Wrocławia oraz w pozostałej części kraju.

Adwokat wyceniający sprawę musi brać pod uwagę wiele zmiennych. Na wysokość wynagrodzenia wpływa przede wszystkim zawisłość problemu. Oczywiste przecież jest, że sprawa wymagająca dużego nakładu pracy adwokata, wielości czynności, których musi on dokonać, będzie wiązała się ze wzrostem ceny. Nie można zapominać także o tym, że wielość podmiotów, koniecznych do przesłuchania świadków rzutuje na czas trwania takiej sprawy, a to także nie może pozostawać obojętne dla wysokości wynagrodzenia. Lojalnie musimy również wskazać, iż czynności wyjazdowe (poza granicami miasta Wrocław) wiążą się z koniecznością doliczenia stawek za dojazd do miejsca docelowego. Chcąc zatem poznać przybliżony cennik za usługi prawne świadczone w Państwa sprawie przez naszych adwokatów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Stosowane formy rozliczeń za usługi adwokackie:

Jednocześnie informujemy, że w zależności od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy, oferujemy następujące sposoby rozliczeń:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe – kwota wynagrodzenia określana jest z góry po wstępnej analizie akt sprawy. Ten sposób rozliczenia preferowany jest w sprawach mniej skomplikowanych, w których można przewidzieć szacowany czas pracy adwokata oraz niezbędne do podjęcia czynności.
  2. wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawkę godzinową – ten sposób rozliczania polecany jest w przypadku spraw, w których niemożliwe jest określenie wymiaru czasu pracy adwokata, a także w przypadku usług prawnych świadczonych dla osób prawnych. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia będzie zatem iloczyn sumy godzin przeznaczonych na prowadzenie danej sprawy oraz wysokości stawki godzinowej ustalonej z Klientem w umowie.

Porady prawne

Koszt jednorazowej porady prawnej jest zależny od stopnia skomplikowania sprawy i waha się od 150 złotych do 250 złotych brutto.

adwokat Małgorzata Różycka
adwokat Anna Szirch

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.