Małgorzata Różycka

Małgorzata Różycka
Małgorzata Różycka
Adwokat
Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia.
Napisz wiadomość

Adwokat Małgorzata Różycka - Doświadczenie zawodowe

Małgorzata Różycka jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Małgorzata Różycka specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym. Świadczy ona usługi prawne zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym przestępstwem. W kręgu jej zainteresowań pozostaje jednak także prawo administracyjne, prawo pracy oraz prawo cywilne.

Adwokat Małgorzata Różycka, w 2014 r., ukończyła 5-cio letnie studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2015-2017 odbyła aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W tym okresie nabyła doświadczenia w jednej z renomowanych, wrocławskich kancelarii adwokackich, specjalizującej się w sprawach karnych oraz karno-skarbowych.

W 2016 r. ukończyła w wynikiem bardzo dobrym Studia Podyplomowe w zakresie prawa karnego skarbowego i gospodarczego na wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2018 r. przystąpiła do egzaminu adwokackiego, z którego uzyskała wynik pozytywny.

Adwokat Małgorzata Różycka reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami ścigania. Świadczy ona usługi prawne na każdym etapie postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz na etapie postępowania wykonawczego. Adwokat Małgorzata Różycka udziela nadto porad prawnych, sporządza pisma procesowe, opinie prawne, umowy cywilno-prawne i gospodarczych. Zakres świadczonej usługi uzależniony jest od potrzeby danego Klienta.