Obsługa prawna firm Wrocław

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Należy pamiętać, że obsługa prawna firm to nie tylko prowadzenie sporów sądowych, a przede wszystkim sztuka działań prewencyjnych, które skutecznie minimalizują ryzyko ich wystąpienia.
W ramach oferowanych usług zapewniam kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom prawa handlowego.

 

Spółki i firmy – obsługa prawna

Oferowane usługi prawne dla firm polegają w szczególności na:
  • reprezentacji klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych;sporządzaniu i opiniowaniu umów,
  • sporządzaniu opinii prawne,
  • reprezentowaniu klienta w negocjacjach,
  • dochodzeniu należności,
  • pomocy prawnej w bieżącej działalności gospodarczej,
  • pomocy prawnej w postępowaniach upadłościowych.
Zapewniam elastyczne i komfortowe zasady współpracy mając świadomość tego, że sprawna obsługa prawna firm to podstawa sukcesu każdego przedsiębiorstwa.
Obsluga prawna firm Wrocław

Napisz jak możemy pomóc Twojej firmie. Uzyskaj szybką odpowiedź.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM – DLACZEGO WARTO MIEĆ PRAWNIKA W SWOJEJ FIRMIE?

W ramach prowadzonej kancelarii w zakresie obsługi prawnej firm nasi klienci mogą liczyć na nasze wsparcie zarówno w bieżących sprawach swojej działalności, jak również w procesie podejmowanych przez siebie inwestycji. W ramach obsługi prawnej firm, po przedstawieniu konkretnego zagadnienia, razem z klientem wypracowujemy najlepsze dla niego rozwiązanie. Nasza kancelaria dba o to, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy klienta od strony prawnej. Indywidualnie podchodzimy do każdej przedstawionej sprawy, przeprowadzamy wnikliwą analizę konkretnego zagadnienia, opiniujemy, prognozujemy skutki i przedstawiamy możliwe rozwiązania. Szybko reagujemy na występujące trudności, tak aby zminimalizować ich negatywne następstwa.

Zalety obsługi prawnej firm

Zaletą posiadania w swojej firmie stałej obsługi prawnej jest możliwość uniknięcia problemów m.in. związanych z podpisaniem niekorzystnego kontraktu, długotrwałym brakiem płatności za zrealizowane usługi czy problemów związanych ze sprawami pracowniczymi. Obsługa prawna w firmie zapewni jej właścicielom bezpieczeństwo i stabilność.

Formy obsługi prawnej firm

Forma współpracy z kancelarią w zakresie obsługi prawnej firmy może polegać zarówno na stałej obsłudze prawnej rozliczanej ryczałtowo, jak również na doraźnej współpracy polegającej na opracowaniu konkretnego zagadnienia czy rozwiązania danego problemu. Wówczas rozliczenie następuje po dokonaniu wyceny uwzględniającej nakład pracy prawnika nad daną sprawą.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące obsługi prawnej firm zapraszamy do kontaktu lub umówienia niezobowiązującego spotkania, podczas którego omówimy możliwe zasady współpracy.

Zobacz również nasze publikacje