Obsługa prawna firm Wrocław

Obsługa prawna firm to świadczenie kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom. Należy pamiętać jednak o tym, że prawnik świadczący taką obsługę nie powinien zawężać swojego działania jedynie do prowadzenia sporów sądowych. Winien on przede podejmować działania o charakterze prewencyjnym, które mają przecież na celu skuteczne minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji spornych.

Dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza charakteryzuje się dużą dynamiką, która to z kolei ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie firm. Przed podmiotami prowadzącymi bowiem działalność gospodarczą, każdego dnia stawiane są nowe wyzwania w zakresie różnorodnych obszarów dotyczących bądź mających związek z ich działalnością. Bezsprzecznie, istotny wpływ na firmy ma także prawo, które przecież towarzyszy przedsiębiorcom na co dzień, na każdym etapie ich działalności.

Z uwagi na fakt, iż i my – adwokaci – prowadzimy własne działalności gospodarcze, co w efekcie jest równoznaczne z przyznaniem nam statusu przedsiębiorców, rozumiemy aktualne problemy osób prowadzących firmy w Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam być partnerami godnymi zaufania dla wszelkich firm i spółek. Dzięki zrozumieniu, profesjonalizowani oraz zaangażowaniu, obsługa prawna firm Wrocław to wsparcie w pełnym zakresie – bez względu na etap rozwoju firmy, bez względu na rodzaj problemu. W ramach zatem oferowanych usług, zapewniamy kompleksową obsługę prawną nie tylko osobom fizycznym prowadzącym chociażby najmniejszą działalność gospodarczą, ale również spółkom prawa handlowego, nieżalenie od stopnia zorganizowania struktury. Nasza kancelaria, zajmującą się obsługą prawną firm we Wrocławiu, ale również na terenie całego kraju, oferuje swoją pomoc w kompleksowym prowadzeniu wszelkich spraw spółek.

Spółki i firmy – obsługa prawna oferowana przez kancelarię Adwokat Wrocław

Szeroki wachlarz oferowanych usług dla naszych Klientów, daje nam poczucie, iż będziemy w stanie zapewnić pomoc przedsiębiorcom przy każdym problemie prawnym, który stanie na ich drodze. Świadczone przez nas usługi prawne dla firm polegają w szczególności na:

  • reprezentacji klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych na terenie Wrocławia, Opola, Poznania i całego kraju;
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów;
  • sporządzaniu opinii prawnych;
  • reprezentowaniu klienta w negocjacjach;
  • dochodzeniu należności;
  • pomocy prawnej w bieżącej działalności gospodarczej;
  • pomocy prawnej w postępowaniach upadłościowych.
Obsluga prawna firm Wrocław

Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady współpracy, mając świadomość tego, że sprawna obsługa prawna firm to podstawa sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Gwarantujemy, że oferowane Państwu wsparcie nie będzie szablonowe, a zostanie dostosowane do rzeczywistych potrzeb prowadzonej firmy

Skontaktuj się

Reprezentacja klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych

Nasze usługi z zakresu świadczenia obsługi prawnej spółek obejmują kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Kompleksowość naszego wsparcia obejmuje również pomoc w nagłych sprawach, które wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej. Główną siedzibą świadczenia przez nas usług prawnych jest Wrocław. Nawiązujemy jednak także współpracę z podmiotami, które swoje siedzimy mają poza granicami wskazanego miasta, a nawet województwa dolnośląskiego.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Powszechnie wiadomym jest, że podpisywanie różnego rodzaju umów stanowi nieodzowny atrybut funkcjonowania firmy, czy spółki. Niestety, wiele z nich jest skonstruowanych w sposób niedający wystarczającej ochrony żadnej ze stron kontaktu. Sporządzenie umowy wymaga bowiem gruntownej znajomości przepisów, które regulują konkretny stosunek prawny, jaki ma zostać nawiązany między stronami.
Obsługa prawna spółek Wrocław – to pomoc w konstruowaniu umów. Pomoc ta świadczona jest przez osoby, które posiadają w tym przedmiocie wymaganą wiedzę i doświadczenie. Nasi adwokaci pomogą Państwu także przy interpretacji wszelkich zapisów kontaktu, wyjaśniając je przy tym w sposób przejrzysty i czytelny. W przypadku natomiast powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do celności danego sformułowania, prawnicy przedstawią nadto zalety każdego z proponowanych rozwiązań.

Sporządzanie opinii prawnych

Opiniowanie jest ściśle związane z doradztwem prawnym świadczonym na co dzień na rzecz przedsiębiorców. Bezsprzecznie, prawidłowe zrozumienie przez Klienta rozważanej i interesującej w danym momencie materii pozwala uniknąć wielu błędów, ale co istotniejsze – wielu problemów i sporów w przyszłości. Nasi adwokaci stawiają sobie za cel główny uświadomienie oraz wyszczególnienie Klientom istniejących bądź potencjalnych zagrożeń, ażeby w ten sposób zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji.

Reprezentowanie klienta w trakcie negocjacji

Korzystne wynegocjowanie warunków kontraktów, ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń czy dobranie odpowiedniej strategii dotyczącej podejmowanej współpracy to podstawowe wyzwania dla każdego, kto prowadzi własną działalność gospodarczą.
Obsługa prawna spółek to także udzielanie niezbędnych porad i wsparcia dla naszych Klientów również w zakresie różnego rodzaju negocjacji i rokowań z kontrahentami. Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie. Zadbamy, aby postanowienia zawarte w wyniku mediacji były zgodne z przepisami, a jednocześnie korzystne dla naszego Klienta.

Dochodzenie należności

Rozumiemy, że podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość zapewnienia płynności finansowej. Zależy ona od terminowej realizacji zobowiązań i płatności przez kontrahentów. Wszelkie opóźnienia lub odmowy ich wykonania skutkują przekazaniem sprawy do windykacji.
Posiadając wieloletnią praktykę dochodzenia należności, podejmujemy się spraw dążąc do uzyskania korzystnego dla naszego Klienta wyroku lub nakazu zapłaty. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych. W ramach dochodzenia należności prowadzimy monitoring stanu zadłużenia, oferujemy pomoc w prowadzeniu negocjacji, a także przygotowujemy pozwy o zapłatę należności. Nasze działania obejmują również egzekucję komorniczą oraz kwestie odszkodowań z tytułu niewłaściwego wykonania umowy.

Postępowanie upadłościowe

Utrata płynności finansowej przez przedsiębiorstwo to bez wątpienia jeden z najtrudniejszych okresów w życiu firmy bądź spółki. Niejednokrotnie, najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się restrukturyzacja. Ogłoszenie upadłości bowiem często stanowi sposób na przetrwanie tego trudnego czasu.
Adwokaci z kancelarii Wrocław Adwokat oferują pomoc w procesach restrukturyzacji, egzekucji oraz upadłości, a także likwidacji podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna spółek Wrocław to specjaliści, którzy są przygotowani do występowania w imieniu Klienta przed sądami wszystkich instancji, a także w procesie realizowania procedur syndyka i komornika. Pomagamy nadto w dokonaniu kompleksowej i szczegółowej oceny ryzyka.

Pomoc prawna w bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Kompleksowość naszego wsparcia obejmuje również doradztwo i pomoc w nagłych sprawach, które wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej. Jesteśmy ukierunkowani na skuteczne rozwiązywanie problemów naszych Klientów i udzielanie im możliwie szerokiej pomocy z zakresu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Jakie korzyści daje fachowa i profesjonalna obsługa prawna firm?

Kompleksowość

Tworzymy bezpieczne, sprawdzone i współgrające ze sobą rozwiązania niezbędne dla prawidłowej i efektywnej działalności przedsiębiorstwa.

Pewność

Oferujemy firmom stałą pomoc i doradztwo prawnika legitymującego się odpowiednim doświadczeniem.

Ochrona

Rozważamy wszelkie aspekty planowanych działań, bacząc przy tym na ich konsekwencje, które mogą wyniknąć teraz, jak i w przyszłości.

Zobacz również nasze publikacje