Kancelaria adwokacka Wrocław

Poznaj nas

Opinie klientów

Kancelarie Adwokackie adwokat Anny Szirch oraz adwokat Małgorzaty Różyckiej z siedzibą we Wrocławiu świadczą usługi prawne w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich, natomiast od dnia rozpoczęcia działalności, ściśle ze sobą współpracują. Decyzja o bliskim współdziałaniu była podyktowana chęcią świadczenia Klientom kancelarii kompleksowej obsługi prawnej, która nie ograniczałaby się do jednej dziedziny prawa. Z uwagi na różne zainteresowania prawne adwokatów, Klienci powierzający prowadzenie ich spraw mogą liczyć na to, że nad ich problemem pochyli się adwokat, który posiada doświadczenie w danej tematyce. Do każdej sprawy adwokaci podchodzą w sposób indywidualny. Wiedząc, jak skomplikowane są procedury prawne dla osób, które na co dzień nie mają styczności z prawem, adwokaci starają się w sposób zrozumiały przedstawić zagadnienia występujące w danej sprawie, a także doradzić optymalne rozwiązania.

Czytaj więcej

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Szirch (ul. Piłsudskiego 43 II piętro, Wrocław) świadczy usługi adwokackie zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prawnym. Zainteresowania prawne adwokat Anny Szirch koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego. Udziela ona porad prawnych w ramach spraw rodzinnych, spadkowych, rzeczowych i gospodarczych. W zakresie spraw rodzinnych, adwokat Anna Szirch prowadzi i reprezentuje klientów w sprawie o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ale również w sprawach o ustanowienie alimentów, kontakty z dzieckiem czy też wykonywania władzy rodzicielskiej. W ramach prawa rzeczowego i spadkowego, podejmuje się ona reprezentowania klientów, którzy potrzebują pomocy adwokata w sprawach dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności, dziedziczenia testamentowego bądź ustawowego, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku czy zachowku. Adwokat Anna Szirch służy radom przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnych. Należy również wskazać, iż zastępuje ona klientów w postępowaniach likwidacyjnych szkód, a w przypadku nienaprawienia przez dane towarzystwo ubezpieczeń szkody w całości, dochodzi należnych klientowi roszczeń przed sądami powszechnymi. Adwokat Anna Szirch podejmuje się także obsługi prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony bądź faktury za prowadzenie sprawy.

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Różyckiej (Pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516, Wrocław) świadczy usługi adwokackie zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prawnym. Adwokat Małgorzata Różycka oferuje klientom wszechstronną obsługę prawną z zakresu prawa karnego, w tym z zakresu prawa karnego skarbowego, jak i w sprawach wykroczeniowych. Oprócz udzielania porad prawnych, reprezentuje ona klientów zarówno w postępowania przygotowawczym, jak i, co oczywiste, w postępowaniu sądowym. Na etapie postępowania przygotowawczego, adwokat Małgorzata Różycka podejmuje czynności zarówno w fazie in rem, jak i in personam. Wiedząc, jak kluczowe jest postępowanie przygotowawcze, formułuje ona wnioski dowodowe celem wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a w przypadku wydania przez organy ścigania orzeczenia obarczonego wadami, sporządza stosowne środki zaskarżenia. Ponadto, gdy wymaga tego interes klienta, bierze udział w czynnościach postępowania przygotowawczego. Adwokat Małgorzata Różycka podejmuje się prowadzenia spraw zarówno, jako obrońca podejrzanego (oskarżonego), ale również, jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. Oferuje ona pomoc również skazanym na etapie postępowania wykonawczego, formułując chociażby wnioski o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, czy o odroczenie jej wykonywania. Na koniec jedynie należy wskazać, iż adwokat Małgorzata Różycka sporządza zwykłe środki zaskarżenia (zażalenie, sprzeciw czy też apelacja), jak i nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacja do Sądu Najwyższego oraz wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem).

Adwokat Anna Szirch oraz adwokat Małgorzata Różycka świadczą usługi adwokackie na terenie Wrocławia, ale podejmują się również spraw na terenie Polski.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, kancelaria adwokacka adwokat Anny Szirch oraz kancelaria adwokacka adwokat Małgorzaty Różyckiej, w sprawach o nieskomplikowanym stanie faktycznym oraz niewymagających osobistego spotkania, oferują możliwość uzyskania szczegółowej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość. Należy jednak pamiętać o tym, iż to adwokat, po przedstawieniu wstępnych okoliczności sprawy, ostatecznie podejmie decyzję, czy sprawa ta kwalifikuje się do omówienia w oferowanej Państwu formie. Termin otrzymania e-porady prawnej jest zależny od stopnia skomplikowania sprawy i oscyluje w granicach do 4 dni roboczych od dnia zlecenia sprawy adwokatowi. W ramach formy e-usługi oferujemy również sporządzanie umów cywilnoprawnych, jak i przygotowanie opinii prawnych.