Publikacje – baza wiedzy

Adwokat – zawód zaufania publicznego

Adwokat Wrocław

Spis treści Kto może zostać wpisany na listę adwokatów?Co oznacza, że osoba chcąca wpisać się na listę adwokatów powinna być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata?Czy są prowadzone listy adwokatów? Kto może zostać wpisany na listę adwokatów? Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, w […]

Zadośćuczynienie. Czym jest zadośćuczynienie? Kiedy i jak można je uzyskać?

Zadośćuczynienie Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym należnym w celu naprawienia szkody niemajątkowej czyli krzywdy, które ma na celu zrekompensowanie zaistniałych cierpień fizycznych oraz psychicznych. Krzywda najczęściej wywołana jest uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, naruszeniem dobra osobistego, nieuzasadnionym pozbawieniem wolności czy śmiercią osoby najbliższej. Zadośćuczynienia może domagać się poszkodowany, a w przypadku jego śmierci- jego spadkobiercy, jeżeli powództwo […]

Dozór elektroniczny – warunki zastosowania, wniosek i tryb orzekania

Spis treści Dozór elektroniczny – warunki zastosowaniaDozór elektroniczny – wniosekDozór elektroniczny – tryb orzekania Dozór elektroniczny – warunki zastosowania W art. 43 la k.k.w., ustawodawca wskazał warunki, które muszą zostać spełnione, ażeby sąd penitencjarny mógł udzielić skazanemu zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kwestią podstawową jest to, że w SDE mogą […]

Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza zakładem karnym

Dozór elektroniczny. Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny, zgodnie z art. 43b § 1 k.k.w, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on szczególny sposób odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, który nie łączy się z koniecznością pozostawania w zakładzie karnym, a polega na kontrolowaniu, czy skazany przestrzega nałożonych na niego […]

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem?

zakaz kontaktów z dzieckiem adwokat wrocław

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? Należy pamiętać, że kontakty rodzica z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem, więc ich zakazanie będzie możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależny od posiadanej władzy rodzicielskiej. To znaczy, że ani ograniczenie ani pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z zakazem […]

Jak sporządzić wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

wniosek kontakty z dzieckiem adwokat wrocław

Spis treści Kontakty z dzieckiem – jak sporządzić wniosek?Gdzie należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?O czym pamiętać?Dodatkowe informacje Kontakty z dzieckiem – jak sporządzić wniosek? Nie jesteś w związku z matką/ojcem dziecka? Nie mieszkacie razem, ale chcesz mieć częsty kontakt z dzieckiem? Najlepszym sposobem jest porozumienie obojga rodziców i ustalenie terminów i miejsca […]

Rozwód- wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie

rozwód wrocław adwokat

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzyskanie rozwodu jest możliwe jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wszystkie więzi między małżonkami zostały zerwane, w tym więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Jeżeli tak nie jest, Sąd nie ma obowiązku orzekania rozwodu, nawet na wyraźne żądanie małżonków. Może zdarzyć się […]

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

alimenty adwokat wroclaw

Kontakty rodzica z dzieckiem mogą polegać na: przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem utrzymywaniu korespondencji korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (np. Skype, gadu-gadu,) Sąd może ograniczyć kontakty w sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla dobra dziecka (poważne zagrożenie dobra dziecka może […]

Egzekucja alimentów

Dysponujesz wyrokiem zasądzającym alimenty, a obowiązany do zapłaty nie reguluje należności? Wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o wyegzekwowanie alimentów przez komornika. Kiedy i jak można to zrobić? Z wnioskiem o egzekucję alimentów można zwrócić się już po pierwszej zwłoce w zapłacie raty alimentów co oznacza, że jeżeli zobowiązany do alimentacji nie ureguluje należności w […]

Alimenty na małoletnie dziecko

kinglaw

Po rozstaniu rodziców dziecka, każde z nich jest zobowiązane do alimentacji małoletniego. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (więcej o tym zagadnieniu piszę tutaj). Co mamy rozumieć pod względem […]