Anna Szirch

Anna Szirch
Anna Szirch
Adwokat
Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym.
Napisz wiadomość

Doświadczenie zawodowe

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2018 odbywała aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2016 r. zajęła I miejsce w Izbowym Konkursie Krasomówczym. Od 2018 r. jest wpisana na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2100). W 2019 r. wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała pracując od 2010 r. w dużych kancelariach radców prawnych i adwokatów we Wrocławiu.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym. Posiada rozległe doświadczenie w budowie złożonych strategii w zakresie sporów sądowych – od wielu lat doradza osobom fizycznym i prawnym, które znajdują się w złożonej sytuacji, i pomaga im w profesjonalnym i możliwie szybkim rozwiązywaniu problemów, z którymi się mierzą.

Kancelaria Adwokacka Anna Szirch obsługuje zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze, w tym instytucje publiczne, w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z dużym zaangażowaniem.

Doradzała w wielu sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego, w tym m.in.:
– w zakresie obsługi korporacyjnej spółek (umowy, regulaminy, procedury wewnętrzne),
– wezwań do zapłaty,
– sporządzania środków zaskarżenia i odwoławczych w sprawach cywilnych i rodzinnych,
– w sprawach dotyczących naruszeń dóbr osobistych,
– w sprawach z zakresu prawa autorskiego,
– w zakresie procesu o zapłatę,
– w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
– pozwów o rozwód i alimenty.
– w sprawach o alimenty oraz kontakty z małoletnimi dziećmi
– w sprawach spadkowych (w tym stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku)

Zakres usług

oferujemy szeroki wachlarz usług dla naszych Klientów, w tym m. in. reprezentację w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych na terenie Wrocławia i całego kraju, sporządzanie i opiniowanie umów i opinii prawnych, reprezentację w negocjacjach, dochodzenie należności oraz pomoc prawna w bieżącej działalności gospodarczej i postępowaniach upadłościowych.

świadczymy profesjonalną pomoc prawną na etapie przedsądowym (w postaci porad lub opinii), sądowym oraz egzekucyjnym. Do prowadzonych przez nas spraw należą m.in. sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych i inne.

w ramach czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności nasza Kancelaria oferuje m.in. sporządzenie i wysłanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty, w razie potrzeby – reprezentację w trakcie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty zadłużenia, przygotowanie treści ugody pozasądowej, sporządzenie pozwu o zapłatę i inne.

posiadamy bogate doświadczenie z zakresu przeprowadzania spraw rozwodowych, dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, alimentów, spraw o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, a także w sprawach o pochodzenie dziecka i uprowadzenie za granicę w trybie Konwencji Haskiej.

doradzamy z zakresu wyboru formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci i treści testament, stwierdzenia nabycia spadku (w tym dziedziczenia gospodarstw rolnych), a także w sprawach o zachowek, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu i w sprawach dotyczących odrzucenia spadku. Do naszej specjalizacji należą także sprawy związane z wydziedziczeniem lub dotyczące niegodności dziedziczenia.

podejmujemy się reprezentacji przede wszystkim w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu.

Opinie

Prezentujemy Państwu opinie naszych Klientów, którzy nam zaufali.

Skontatuj się ze mną