Sprawy cywilne

Świadczę pomoc prawną na etapie przedsądowym (w postaci porad lub opinii), sądowym oraz egzekucyjnym. Do prowadzonych przeze mnie spraw należą m.in. sprawy o:
– zapłatę
– naruszenie dóbr osobistych
– zniesienie współwłasności
– zasiedzenie
– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
– odszkodowanie wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych
Udzielam pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym zarówno w ramach jednorazowych porad, jak i obsługi konkretnej sprawyczy też obsługi ryczałtowej rozliczanej miesięcznie.