Dochodzenie należności i windykacja Wrocław

Dochodzenie należności Wrocław oraz inne miasta

Prowadząc działalność gospodarczą często można spotkać się z nieterminowym lub całkowitym brakiem płatności. Dochodzenie należności staje się więc ważnym elementem procesów w każdej firmie. Brak porozumienia z dłużnikiem sprawia, że przedsiębiorca musi dochodzić należności na drodze sądowej. 
dochodzenie należności wrocław adwokat
W ramach czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności oferuję:
 • sporządzenie oraz wysłanie do dłużnika przed sądowego wezwania do zapłaty,
 • w razie potrzeby- reprezentację w trakcie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • przygotowanie treści ugody pozasądowej,
 • ocenę zasadności przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • sporządzenie pozwu o zapłatę,
 • reprezentację procesową na każdym etapie postępowania,
 • podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • w przypadku bezskutecznej egzekucji- prowadzenie spraw zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów np. członków zarządu sp. z o.o.,
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną tzw. skarga pauliańska.
Pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności świadczę zarówno jednorazowo – poprzez powierzenie jednej sprawy, jak również na podstawie zawartych umów stałej współpracy.

Napisz jak możemy Ci pomóc. Uzyskaj szybką odpowiedź.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Jeżeli posiadasz zaległości w płatnościach za zrealizowane przez Ciebie usługi lub dokonaną sprzedaż, nie zwlekaj z podjęciem czynności zmierzających do ich wyegzekwowania. Oczywiście należy umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zobowiązania, jednak należy mieć na względzie fakt, że zbyt długie oczekiwanie może przyczynić się do braku płynności w Twojej firmie albo do przedawnienia roszczenia (o terminach przedawnienia napiszę w odrębnym wpisie), co będzie skutkowało brakiem możliwości wyegzekwowania roszczenia.

 

Nasza kancelaria podejmie wszelkie czynności niezbędne do skutecznej windykacji należności. Posiadamy duże doświadczenie (zdobyte podczas 3- letniej pracy w jednej z największych kancelarii windykacyjnych w Polsce) w dochodzeniu roszczeń.  Współpracujemy z Komornikami z Dolnegośląska, Śląska i województwa Mazowieckiego.

 

Windykacja należności dzieli się na 3 etapy:

 • Postępowanie przedsądowe – w ramach, którego wysyłamy do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz w razie potrzeby przeprowadzamy negocjacje. Duża część spraw kończy się na tym etapie, ponieważ dłużnicy po otrzymaniu wezwania do zapłaty postanawiają dobrowolnie uregulować istniejący dług.

 

 • Postępowanie sądowe – na tym etapie kierujemy pozew do sądu. W przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty sporządzamy niezbędne pisma procesowe uzasadniające roszczenie i odpierające zarzuty dłużnika. Adwokaci pracujący w kancelarii specjalizujący się w sprawach cywilnych i gospodarczych reprezentują Klienta przed Sądem, tak aby zagwarantować profesjonalne i rzetelne prowadzenie sprawy.

 

 • Postępowanie egzekucyjne – zainicjowane jest wnioskiem egzekucyjnym skierowanym do Komornika. W trakcie postępowania egzekucyjnego na bieżąco monitorujemy jego przebieg, tak aby zapewnić jak największą skuteczność podjętych działań zmierzających do wyegzekwowania roszczenia.

Jeżeli posiadasz zaległości w płatnościach zapraszamy do kontaktu w celu umówienia niezobowiązującego spotkania, podczas którego przedstawimy możliwe rozwiązania (sposoby windykacji należności) oraz wszelkie koszty prowadzenia sprawy