Publikacje – baza wiedzy

Urlop macierzyński i tacierzyński. Co powinieneś wiedzieć?

Urlop macierzyński i tacierzyński. Co powinieneś wiedzieć?

Spis treści Urlop macierzyńskiUrlop tacierzyńskiRezygnacja matki z urlopu macierzyńskiegoHospitalizacjaInne przypadkiUrlop ojcowski a urlop tacierzyński Urlop macierzyński Urlop macierzyński to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi: – 20 […]

Budowa bez pozwolenia. Wszystko co musisz wiedzieć o budowie do 35m2

Budowa bez pozwolenia. Wszystko co musisz wiedzieć o budowie do 35m2

Spis treści Pozwolenie na budowę – wyjątki Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowęZwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowęZgłoszenie budowli Pozwolenie na budowę – wyjątki Zarówno rozpoczęcie, jak i prowadzenie robót budowlanych jest co do zasady możliwe jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek ten wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia […]

Jaka jest różnica między prawem korporacyjnym a prawem handlowym?

Jaka jest różnica między prawem korporacyjnym a prawem handlowym?

Bardzo często w życiu codziennym pojęcia „prawo korporacyjne” i „prawo handlowe” używane są zamiennie. Nie są one jednak ze sobą tożsame. Na czym polegają różnice między nimi? Spis treści Prawo korporacyjnePrawo handloweSpółkiInne fory prowadzenia działalności gospodarczejWybór właściwej formy prawnejJak możemy pomóc Twojej firmie? Prawo korporacyjne Prawo korporacyjne (znane również jako prawo gospodarcze, prawo przedsiębiorczości lub […]

Czym dokładnie jest kryminologia?

Istnieje całkiem wiele dziedzin nauki, które mimo że nie są dziedzinami stricte prawniczymi, to jednak są z prawem nieodłącznie związane. Jedną z takich dziedzin jest właśnie kryminologia. Termin kryminologia wywodzi się z łacińskiego crimen – przestępstwo i greckiego logos – nauka, co oznacza, iż jest to nauka o przestępstwie i szeroko pojętej przestępczości. Zakres zainteresowań […]

Zmiany w zwolnieniach lekarskich w prawie pracy

Zmiany w zwolnieniach lekarskich w prawie pracy

Osobom objętym ubezpieczeniem i będącym niezdolny do pracy przez maksymalnie 33 dni w ciągu danego roku kalendarzowego (14 dni w przypadku pracownika po 50. roku życia) przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Powyżej tych limitów zasiłek chorobowy finansowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spis treści Zasiłek chorobowyOkres, na który przyznawane jest świadczenieZmiany w 2020 r. Zasiłek […]

Czy sprawa cywilna może stać się sprawą kryminalną? …czyli postępowanie cywilne a proces karny

Mimo że postępowanie karne i cywilne opiera się na podobnych zasadach ogólnych, to jednak różni je wiele kwestii. W postępowaniu karnym sąd, nawet jeśli strony (oskarżony, jego pełnomocnik czy prokurator) nie wykazują żadnej inicjatywy w postępowaniu, dąży do ustalenia prawdy. Oznacza to, że sąd jest zobowiązany, niezależnie od działań stron, przeprowadzać dowody i wyciągać z […]

Co to jest przestępstwo w prawie karnym i jakie są rodzaje spraw w prawie karnym?

Spis treści Definicja przestępstwaWarunki odpowiedzialności za przestępstwoRodzaje spraw w prawie karnym Definicja przestępstwa Obowiązujący w Polsce Kodeks karny (dalej jako „k.k.”) nie zawiera definicji przestępstwa. Artykuł 1 § 1 k.k. określa jednak, kto podlega odpowiedzialności karnej, co pośrednio wskazuje więc pewne elementy tej definicji. Analiza tego przepisu w połączeniu z art. 1 § 2 i […]

Co się stanie, jeśli nie będę przestrzegać przepisów budowlanych?

Przy planowaniu wybudowania domu na niedawno zakupionym gruncie lub przy planach postawienia na swej posesji garażu czy dobudowania pomieszczenia gospodarczego, warto pamiętać, że nie wystarcza sam plan architektoniczny budynku. W pierwszej kolejności powinno się bowiem zadbać o niezbędne formalności, w szczególności o wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanej inwestycji. W przeciwnym razie organy […]

Czy państwo może przejąć twój majątek?

Czy państwo może przejąć twój majątek?

Spis treści Dziedziczenie spadku. Kto dziedziczy spadek?Spadkobiercy ustawowiI grupa – małżonek i dzieci.II grupa – małżonek i rodzice.III grupa – dziadkowie.IV grupa – pasierbowie.V grupa – gmina i skarb państwa.Konfiskata majątku Dziedziczenie spadku. Kto dziedziczy spadek? Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy. Do spadku wchodzą wszystkie […]

Co jest prawnie uważane za rodzinę?

Spis treści Związek małżeński – czym jest małżeństwo?Cele małżeństwaRodzina jako grupa społecznaRodzina w ujęciu socjologicznym Związek małżeński – czym jest małżeństwo? Prawo polskie nie zawiera jednoznacznej definicji związku małżeńskiego. W doktrynie i judykaturze przeważa pogląd traktujący małżeństwo jako stosunek prawny, w którego skład wchodzą uprawnienia i obowiązki, zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe[1]. Związek małżeński definiowany […]