Publikacje – baza wiedzy

Świadectwo pracy – czym jest i do czego jest potrzebny?

Świadectwo pracy - czym jest i do czego jest potrzebny?

Świadectwo pracy to dokument o ściśle określonej treści, który pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wystawić i wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Spis treści Wydanie świadectwa pracyCo zawiera świadectwo pracy?Jak udokumentować staż pracy bez świadectwa pracy?Obowiązek dostarczenia świadectwa pracy nowemu pracodawcyPracodawca nie wydał świadectwa pracy – co dalej? Wydanie świadectwa pracy Obowiązek wydania […]

Czy rozwód dotyczy prawa rodzinnego?

Spis treści Prawo rodzinnePrawo rozwodoweRozwiązanie małżeństwaKodeks opiekuńczy i rodzinny Prawo rodzinne Prawo rodzinne stanowi wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie (zarówno te majątkowe, jak i niemajątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Ma ono więc fundamentalne znaczenie w życiu społeczeństwa. Zawiera ono przykładowo normy prawne […]

Mobbing – czym jest i jak się mu przeciwdziała?

Mobbing w pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”) z 2003 r. wprowadziła pojęcie „mobbingu” do języka prawnego, nadając mu określone znaczenie normatywne. I tak, zgodnie z art. 94[3] § 2 k.p. mobbing oznacza działania lub zachowania: dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności […]

Jakie dokumenty prawne są potrzebne do założenia firmy?

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z zatrudnienia na etat i decyduje się na założenie własnej działalności. Proces zakładania firmy staje się coraz prostszy i szybszy, należy jednak pamiętać o dopełnieniu pewnych formalności związanych z rejestracją firmy. Pomocna może okazać się także konsultacja z prawnikiem, który dopilnuje, aby wszystkie dokumenty wymagane do rozpoczęcia prowadzenia działalności zostały […]

Jak wygrać sprawę cywilną i jak długo może trwać?

Mimo że kwestia wygrania lub przegrania sprawy leży w rękach składu orzekającego sądu, to jednak istnieje szereg czynności, które pozwalają na zwiększenie szans na zwycięstwo. Przede wszystkim należy skupić się na dowodach, które pomogą nam w sprawie. Dowody można zbierać praktycznie ze wszystkich źródeł – mogą nimi być m.in. dokumenty, świadkowie zdarzenia, oględziny, opinie biegłych, […]

Czego mogę się spodziewać w sprawie przed sądem cywilnym?

Spis treści Sprawa cywilnaPostępowanie sądoweJak wygląda rozprawa sądowa?Jak dowiedzieć się o wyroku sądu? Sprawa cywilna Zgodnie z art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej również jako „k.p.c.”) sprawy cywile to sprawy z zakresu prawa cywilnego (np. sprawy dot. umów, odszkodowań), rodzinnego i opiekuńczego (sprawy małżeńskie, między rodzicami a dziećmi) oraz prawa pracy, jak również w sprawach […]

Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw przeciw pracodawcy?

spór z pracodawcą - wroclaw-adwokat.pl

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca może być zobowiązany do zapłaty pracownikowi dodatkowego odszkodowania. Jego celem jest wyrównanie szkody i krzywdy, jaką poniósł pracownik w wyniku wypadku przy pracy, i która w całości nie została pokryta z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Zasady tej odpowiedzialności odszkodowawczej określają przepisy Kodeksu cywilnego. Spis treści […]

Jakie przesłanki decydują o przyznaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie Wrocław

Przyznanie opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców jednemu z nich oznacza wskazanie przez sąd jego miejsca stałego zamieszkania, ale stanowi także o wykonywaniu władzy rodzicielskiej względem dziecka oraz o kontaktach z nim drugiego z rodziców, który nie sprawuje bieżącej opieki nad dzieckiem. Najważniejszą zasadą jaką kieruje się sąd jest zawsze dobro dziecka. Spis treści Rozwód […]

Podział majątku po rozwodzie – jak odbywa się podział majątku byłych małżonków?

Podział majątku po rozwodzie

Dokonanie podziału majątku możliwe jest zarówno przed rozwodem, jak i w czasie jego trwania, Najczęściej jednak strony decydują się na ten krok dopiero po rozwodzie, gdy wyrok rozwodowy już zapadł, oraz gdy powstała rozdzielność majątkowa. Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie. Pierwszym z nich jest zawarcie ugody z byłym małżonkiem, a drugim – sprawa […]

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Warunkiem jest jednak trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co do zasady rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia […]