Jakie dokumenty prawne są potrzebne do założenia firmy?

Jakie dokumenty prawne są potrzebne do założenia firmy?

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z zatrudnienia na etat i decyduje się na założenie własnej działalności. Proces zakładania firmy staje się coraz prostszy i szybszy, należy jednak pamiętać o dopełnieniu pewnych formalności związanych z rejestracją firmy. Pomocna może okazać się także konsultacja z prawnikiem, który dopilnuje, aby wszystkie dokumenty wymagane do rozpoczęcia prowadzenia działalności zostały złożone.

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Rejestracja firmy

Założenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o rejestrację firmy do odpowiedniego urzędu lub rejestru. Zależy on od rodzaju firmy, którą wybrał przedsiębiorca.

W przypadku chęci rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. samozatrudnienie) należy złożyć wniosek we właściwym Urzędzie Gminy o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to również zrobić przez internet. Spółkę cywilną należy natomiast zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym (rejestr REGON). Co istotne, w przypadku tej spółki, wspólnicy (osoby fizyczne) powinni być zarejestrowani w CEIDG. Spółki takie jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można to zrobić na papierowym formularzu albo przez internet.

Natomiast rejestrację innych rodzajów podmiotów (takich jak spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, przedsiębiorstwo państwowe czy spółdzielnia) regulują przepisy szczegółowe. Warto się z nimi zapoznać.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Dokumenty potrzebne do założenia firmy

Podstawowym dokumentem, który jest konieczny do założenia działalności gospodarczej, jest wniosek CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Służy on rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub świadczenia usług w zakresie samozatrudnienia. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub listownie (jednak w tym przypadku konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu) w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy. Istnieje także możliwość jego złożenia w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu przez profil zaufanym lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. We wniosku CEIDG-1 określa się między innymi:

– nazwę firmy i datę rozpoczęcia jej działalności,
– rodzaj działalności (tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo; do formularza CEIDG wpisuje się numery wybranych czynności; nie obowiązuje tu żaden ich limit),
– formę opodatkowania podatkiem dochodowym,
– dane do ubezpieczenia,
– kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy (czyli biuro księgowe lub samodzielne prowadzenie dokumentacji),
– rachunek bankowy związany z działalnością (może to być także prywatny rachunek przedsiębiorcy).

Należy także pamiętać, że jeśli rejestrując firmę nie posiadamy jeszcze nadanego numeru NIP, to po jego otrzymaniu nie trzeba aktualizować danych w systemie CEIDG, – pojawi się on tam bowiem automatycznie.

Jak więc założyć firmę?

Mimo wielu wprowadzanych udogodnień, założenie działalności gospodarczej wymaga dopełnienia pewnych formalności. Większość z nich można dokonać przez internet.

W pierwszej kolejności należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 (o czym wspomniano powyżej). Co więcej, wszelkie zmiany danych firmy, jakie nastąpią w przyszłości, zgłasza się tym samym formularzem (w ciągu 7 dni od zaistnienia tych zmian).

Należy także pamiętać o składkach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada bowiem podwójną osobowość – występuje on zarówno jako płatnik (czyli osoba wpłacająca składki za siebie i swoich pracowników), jak i jako ubezpieczony (ponieważ korzysta z ubezpieczeń, np. służby zdrowia). Pełny wymiar składek na ZUS stanowi dość duży wydatek, szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy. Dlatego istnieje szereg ulg, które pomniejszają wysokość opłacanych składek w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Są nimi m. in. tzw. ulga na start i mały ZUS. Dokumenty ZUSowskie można wypełnić w momencie zakładania działalności, dołączając je jako dodatkowy formularz wysyłany i podpisywany wraz z CEIDG. Jeśli zdecydujemy się jednak załatwić te formalności oddzielnie, wówczas początkujący przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności na dostarczenie do ZUS-u właściwych dokumentów.

W formularzu CEIDG informujemy także Urząd Skarbowy o wybieranej formie opodatkowania i o rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej. Przedsiębiorca musi jeszcze zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT. Jeśli tak, to jest on zobowiązany do złożenia dokumentu VAT-R.

1

Related Posts

Zmiany w fakturowaniu od…

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania…
Przeczytaj

Praca na czarno na…

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy „Polskiego Ładu”. Poza zmianami dotyczącymi m. in. podniesienia kwoty wolnej od podatku, zwiększenia progu podatkowego czy wprowadzenia nowego świadczenia na dzieci,…
Przeczytaj

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej…

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać…
Przeczytaj