Sprawny karne

Występuję jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, od zatrzymania przez postępowanie przygotowawcze, aż do rozpraw przed sądem I i II instancji. Prowadzę także sprawy na etapie postępowania wykonawczego, w tym o wyrok łączny, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności czy warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z oskarżenia prywatnego, w tym o zniesławienie, znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej.
W sprawach pilnych tj. w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania kontakt ze mną jest także możliwy poza godzinami pracy kancelarii pod nr tel. 692 485 222.