Sprawny cywilne

Świadczę pomoc prawną na etapie przedsądowym (w postaci porad lub opinii), sądowym oraz egzekucyjnym. Do prowadzonych przeze mnie spraw należą m.in. sprawy o: zapłatę, naruszenie dóbr osobistych