Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest obszerną dziedziną prawa cywilnego, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla następców prawnych zmarłego. Dlatego też swoim klientom doradzam jakie kroki prawne powinni podjąć, aby w dogodny i bezpieczny sposób rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci oraz zabezpieczyć bliskie osoby.
W zakresie przedmiotowej dziedziny świadczę pomoc prawną na terenie Wrocławia, jak i obszaru całego kraju w zakresie dotyczącym:
– stwierdzenia nabycia spadku (w tym dziedziczenie gospodarstw rolnych);
– spraw o zachowek;
– spraw o odrzucenie spadku;
– spraw o stwierdzenie nieważności testamentu;
– spraw o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku;